Extract audio and cue sheet from an NRG audio CD image.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Matteo Cypriani 56c7003468 Improve "unhandled chunks" message 3 år sedan
..
metadata Improve "unhandled chunks" message 3 år sedan
cue_sheet.rs Cue sheet: use FILE "*.raw" instead of "*.nrg" 3 år sedan
error.rs Add description strings for some errors 3 år sedan
lib.rs Add copyright & license 3 år sedan
main.rs main: fix bad usage error handling 3 år sedan
raw_audio.rs Pass &str instead of &String 3 år sedan