Extract audio and cue sheet from an NRG audio CD image.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Matteo Cypriani 56c7003468 Improve "unhandled chunks" message 3 lat temu
..
metadata Improve "unhandled chunks" message 3 lat temu
cue_sheet.rs Cue sheet: use FILE "*.raw" instead of "*.nrg" 3 lat temu
error.rs Add description strings for some errors 3 lat temu
lib.rs Add copyright & license 3 lat temu
main.rs main: fix bad usage error handling 3 lat temu
raw_audio.rs Pass &str instead of &String 3 lat temu