Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
octogene 3c00762d7d Update README 3 lat temu
.gitignore Initial commit 3 lat temu
LICENSE Initial commit 3 lat temu
README.md Update README 3 lat temu
ical_fusion.py Add date filtering 3 lat temu
icon.xbm Initial commit 3 lat temu

README.md

ICal Fusion

This software allows to merge multiple ical files into one.

Features

  • Simple filtering by field.
  • Duplicates detection based on a field.

Todo

  • More conditions for date filtering
  • Multiple filters
  • Command-line interface

Requirements

Usage

python3 ical_fusion.py