Преглед на файлове

[canmet] Add photos

master
Matteo Cypriani преди 7 години
родител
ревизия
392c1dfd88
променени са 34 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp1_1.jpg
 2. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp1_2.jpg
 3. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp1_switch_poe_1.jpg
 4. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp1_switch_poe_2.jpg
 5. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp2_1.jpg
 6. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp2_2.jpg
 7. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp2_3.jpg
 8. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp3.jpg
 9. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp3_office_door.jpg
 10. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp5_1.jpg
 11. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp5_2.jpg
 12. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp5_3.jpg
 13. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp5_4.jpg
 14. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp6_1.jpg
 15. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp6_2.jpg
 16. Двоични данни
    2013-canmet/photos/cp6_3.jpg
 17. Двоични данни
    2013-canmet/photos/lab_test_setup_1.jpg
 18. Двоични данни
    2013-canmet/photos/lab_test_setup_2.jpg
 19. Двоични данни
    2013-canmet/photos/s05_t02_east.jpg
 20. Двоични данни
    2013-canmet/photos/s05_t02_west.jpg
 21. Двоични данни
    2013-canmet/photos/s05_t02_west_2.jpg
 22. Двоични данни
    2013-canmet/photos/s05_t02_west_3.jpg
 23. Двоични данни
    2013-canmet/photos/switch_poe_1.jpg
 24. Двоични данни
    2013-canmet/photos/switch_poe_2.jpg
 25. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_operator_1.jpg
 26. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_operator_2.jpg
 27. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_operator_3.jpg
 28. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_table_battery.jpg
 29. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_vehicle_1.jpg
 30. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_vehicle_2.jpg
 31. Двоични данни
    2013-canmet/photos/terminal_vehicle_3.jpg
 32. Двоични данни
    2013-canmet/photos/vehicle_back.jpg
 33. Двоични данни
    2013-canmet/photos/vehicle_side.jpg
 34. Двоични данни
    2013-canmet/photos/water_tank_room.jpg

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp1_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp1_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp1_switch_poe_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp1_switch_poe_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp2_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp2_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.7 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp2_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp3_office_door.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.7 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp5_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp5_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.1 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp5_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp5_4.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp6_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp6_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/cp6_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/lab_test_setup_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2204  |  Височина: 1920  |  Големина: 424 KiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/lab_test_setup_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/s05_t02_east.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/s05_t02_west.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/s05_t02_west_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/s05_t02_west_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/switch_poe_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.1 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/switch_poe_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_operator_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.2 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_operator_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.5 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_operator_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 1920  |  Височина: 1943  |  Големина: 324 KiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_table_battery.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.6 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_vehicle_1.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.4 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_vehicle_2.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.6 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/terminal_vehicle_3.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.5 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/vehicle_back.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.5 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/vehicle_side.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Двоични данни
2013-canmet/photos/water_tank_room.jpg Целия файл

Преди След
Ширина: 2560  |  Височина: 1920  |  Големина: 1.3 MiB

Зареждане…
Отказ
Запис