Преглед изворни кода

Bump version to 0.2.1.dev1

tags/0.2.1
Matteo Cypriani пре 10 месеци
родитељ
комит
462676e803
4 измењених фајлова са 4 додато и 4 уклоњено
 1. 1
  1
    fr.po
 2. 1
  1
    gcp
 3. 1
  1
    gcp.pot
 4. 1
  1
    setup.py

+ 1
- 1
fr.po Прегледај датотеку

@@ -8,7 +8,7 @@
8 8
 #
9 9
 msgid ""
10 10
 msgstr ""
11
-"Project-Id-Version: 0.2.0\n"
11
+"Project-Id-Version: 0.2.1.dev1\n"
12 12
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 13
 "POT-Creation-Date: 2010-09-30 18:05+0800\n"
14 14
 "PO-Revision-Date: 2018-10-14 20:56+0200\n"

+ 1
- 1
gcp Прегледај датотеку

@@ -57,7 +57,7 @@ except ImportError as e:
57 57
 
58 58
 NAME = "gcp (Gcp CoPier)"
59 59
 NAME_SHORT = "gcp"
60
-VERSION = '0.2.0'
60
+VERSION = '0.2.1.dev1'
61 61
 
62 62
 ABOUT = NAME_SHORT + " " + VERSION + """
63 63
 ---

+ 1
- 1
gcp.pot Прегледај датотеку

@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
 #, fuzzy
6 6
 msgid ""
7 7
 msgstr ""
8
-"Project-Id-Version: 0.2.0\n"
8
+"Project-Id-Version: 0.2.1.dev1\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 10
 "POT-Creation-Date: 2018-10-14 20:51+0200\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"

+ 1
- 1
setup.py Прегледај датотеку

@@ -6,7 +6,7 @@ name = 'gcp'
6 6
 
7 7
 setuptools.setup(
8 8
   name=name,
9
-  version='0.2.0',
9
+  version='0.2.1.dev1',
10 10
   url='https://code.lm7.fr/mcy/gcp',
11 11
   license='GPL-3+',
12 12
 

Loading…
Откажи
Сачувај