Przeglądaj źródła

CHANGELOG: update for release

tags/0.2.0^0
Matteo Cypriani 9 miesięcy temu
rodzic
commit
07f53e4109
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. 3
    2
      CHANGELOG

+ 3
- 2
CHANGELOG Wyświetl plik

@@ -1,10 +1,11 @@
1
-gcp 0.2.0 (UNRELEASED, Matteo Cypriani):
1
+gcp 0.2.0 (2018-10-14, Matteo Cypriani):
2 2
 - actually switch to Python3
3 3
 - cp compatibibility:
4 4
   + don't preserve any attributes by default (Jingbei Li)
5 5
   + added -p switch (same as --preserve=mode,ownership,timestamps)
6 6
   + added -R switch (same as --recursive)
7
-- new --fs-fix option
7
+- new --fix-filenames option
8
+- reworked packaging
8 9
 
9 10
 gcp 0.1.4.dev1 (unreleased, Jingbei Li):
10 11
 - main Python3 migration work

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz